Обавештења

 

Упутство за приступ Гугл учионици !!!

Упутство за коришћење Гuгл учионице (за ученике)

Упутство за коришћење Гuгл учионице (за наставнике)

 

  • Трећа редовна седница наставничког већа 27.01.2020. године
  • Седнице одељењских већа 27.01.2020. године
  • Семинар за наставнике и стручне сараднике “Инклузија у пракси” биће одржан 07.12. 2019. године. у Регионалном центру за стручно усавршавање Књажевац
  • Друга ванредна седница наставничког већа 05.12.2019. године
  • Друга редовна седница наставничког већа 18.11.2019. године
  • Седнице одељењских већа 18.11.2019. године
  • Прва ванредна седница наставничког већа 24.10.2019. године
  • Прва редовна седница наставничког већа 11.09.2019. године
  • Седнице одељењских већа 11.09.2019. године
  • Одобрен пројекат “Друга шанса – Бољи живот” 28.06.2019. године