Календар ОВ рада

На основу Правилника о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2020/2021. годину, од 02.12.2020. године календар ВО рада за 2020/2021 годину је

Календар који је важио до 02.12.2020, године.