Старешинства

 

 Одељење  Разредни старешина
 I-IV  Звонимир Петровић
 V  Тањица Миленковић
 VI  Бранислав Младеновић
 VII  Лидија Петровић
 VIII  Љубомир Георгијев
 FOO – I циклус  Маја Стефановић
 FOO – II циклус  Ана Савев
  FOO – III циклус  Зоран Митић