Старешинства

 Одељење  Разредни старешина
 I-IV Маја Стефановић
 V Бранислав Младеновић
 VI Лидија Петровић
 VII Љубомир Георгијев
 VIII Тањица Миленковић
 FOO – I циклус Звонимир Петровић
 FOO – II циклус Зоран Митић
  FOO – III циклус Милан Јанковић