Старешинства

 

 Одељење  Разредни старешина
 I-IV  Звонимир Петровић
 V   Лидија Петровић
 VI  Љубомир Георгијев
 VII Тањица Миленковић
 VIII  Бранислав Младеновић
 FOO – I циклус  Маја Стефановић
 FOO – II циклус  Милан Јанковић
  FOO – III циклус  Зоран Митић