Календар ОВ рада

На основу Правилника о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2021/2022. годину, од 05.11.2021. године календар ВО рада за 2021/2022 годину је

Календар који је важио до 05.11.2021, године.